FANDOM


  • ניתן לשנות את התשובה.
  • ניתן לבחור רק פעם אחת.
  • הערות ניתן להוסיף בדף השיחה
איך הגעת לאתר?
 
1
 
2
 
0
 
1
 

הסקר נוצר ב01:13 ב במרץ 12, 2008, ועד עתה 4 אנשים הצביעו.
האם ערכת באתר?
 
0
 
3
 
1
 

הסקר נוצר ב01:42 ב בינואר 4, 2008, ועד עתה 4 אנשים הצביעו.
באילו נושאים היית מעוניין/ת בהרחבה?
 
3
 
0
 
1
 
1
 
1
 

הסקר נוצר ב01:38 ב בינואר 4, 2008, ועד עתה 6 אנשים הצביעו.