ויקישביל
Advertisement

רשימת טלפונים שימושיים לטיולים בארץ:


כללי[]

 • חדר מצב טיולים משרד החינוך - 02‎-6222211
 • הוועדה לסימון שבילים - 03-6388719
 • חיזוי מזג אוויר ( תחזית מוקלטת ) - 03-5600600

תחבורה[]

חיוג מקוצר מסלולרי:

 • מודיעין רכבת ישראל - 5700*
 • מודיעין אגד - 2800*
 • מודיעין דן - 4444*

תיאום שטחי אש[]

 • פיקוד צפון - 04-6979007
 • רמת הגולן - 04-6977224
 • החרמון - 04-6977268
 • פיקוד מרכז - 02-5305042
 • פיקוד דרום - 08-9902926/7 מוקד להב: 08-9905283.

יש לברר לגבי סגירת הקטע מנטפים לטאבה (נחל גישרון) בטלפונים של פיקוד דרום.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement