FANDOM


מורדות מירון - מחניון הפסגה למושב מירון
מספר השביל: 2333 מ'
מפת סמ"ש: 2 - הגליל העליון
אורך: 6 ק"מ
זמן: שעתיים - שלוש.
עבירות: שביל נוח להולכי רגל.
עונה: באביב היה מוצלח.
רמת קושי: משפחתי
נקודת קצה אחת: מערבי, חניון הפסגה בהר מירון. סמוך ליב"א.
תחבורה, קצה אחד: ניתן להגיע עד לחניון ברכב, אך אין לשם תחבורה ציבורית.
נקודת קצה שניה: מזרחי. קבר רבי שמעון בר יוחאי סמוך למושב מירון.
תחבורה, קצה שני: במושב מירון עוברי אוטובוסים מכיוון צפת/קרית שמונה ועד לעכו/חיפה, תל אביב או בני ברק.


ניתן לשלב למסלול מעגלי מהחניון הסמוך לקבר רבי שמעון - בשילוב עם שביל 2334 , שביל 2341 ושביל ישראל

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.