FANDOM


נושאים הקשורים לציוד טיולים והליכה.

חסר עריכה

דרוש שיפור עריכה

* לטייל נכון - עריכה וויקיזציה.

  • תרמיל - כמעט ולא מדבר על תרמיל
  • רשימת ציוד - הרשימה התנפחה יש לדלל אותה.
  • מחסות - רשימה בלבד. יש לשקול העברה לאוהל אוחד במחסות.
  • ביגוד - אין תוכן
  • שונות - רשימת הפניות, אמורים להיות שם כל האביזרים הקטנים שלא נכנסים תחת שמות אחרים.

All items (12)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.